Tấn công, sự cố mạng Internet

Đôi khi con người không thể nhận ra rằng những hoạt động trên mạng của chúng ta có thể đặt bản thân, gia đình và thậm chí cả quốc gia vào nguy hiểm. Việc tìm hiểu những mối nguy hiểm tiềm ẩn trực tuyến và thực hiện các hành động để bảo vệ chính mình là những bước đầu tiên nhằm lấy lại sự an toàn cho Internet và giúp con người yên tâm khi sử dụng. Do đó, an ninh mạng là trách nhiệm chung và mỗi chúng ta đều có nghĩa vụ để đảm bảo an toàn an ninh mạng.

An ninh mạng liên quan đến việc bảo vệ các cơ sở hạ tầng bằng cách ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó khi có sự cố. Không giống như các mối đe dọa khác, các mối đe doạ liên quan đến mạng Internet thường khó nhận biết và nắm bắt hơn. Trong đó, nguy hiểm nhất là các sự cố liên quan đến virus bởi khả năng xóa sạch toàn bộ hệ thống, xâm nhập vào hệ thống và thay đổi các tập tin. Những tin tặc này xâm nhập bằng cách sử dụng máy tính hoặc các thiết bị điện tử để tấn công hoặc ăn cắp các thông tin bí mật. Không thống kê được con số chính xác các sự cố mạng, ngoài ra, một số mối đe doạ nghiêm trọng và rất tinh vi gây ảnh hưởng tiêu cực đối với cá nhân, cộng đồng, tổ chức và quốc gia.