Trước khi xảy ra sự cố

Việc cảnh báo về các vật liệu hoặc hoá chất nguy hiểm được đăng tải đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan chức năng. Điều bạn cần đó là tìm hiểu thông tin và lên kế hoạch tổng thể cho việc ứng phó với các sự cố liên quan đến rò rỉ hóa chất và vật liệu độc hại.

Dưới đây là những điều bạn có thể làm để bảo vệ bản thân, gia đình trước những tác động và nguy hại của các hoá chất, vật liệu độc hại:

  • Chuẩn bị túi công cụ sơ cứu, bao gồm các thực phẩm khô, nước, đài chạy pin, đèn pin và pin. Cần chuẩn bị thêm các tấm nhựa, băng keo và kéo. Bạn có thể chuẩn bị một bộ dụng cụ di động và một bộ dụng cụ trong xe nhằm chuẩn bị cho trường hợp cần phải sơ tán.
  • Lên phương án di chuyển và phương thức liên lạc trong trường hợp các thành viên trong gia đình bạn không thể ở gần nhau.