Sự cố vật liệu nguy hại

Vật liệu nguy hại có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi, gây nguy hiểm đến con người và môi trường nếu bảo quản và sử dụng không đúng cách. Nguy cơ tiềm ẩn nằm trong toàn bộ quá trình như sản xuất, lưu giữ, vận chuyển, sử dụng hoặc xử lý.

Vật liệu nguy hại có thể kể đến ở đây như thuốc nổ, chất dễ cháy, dễ nổ, chất độc và các chất phóng xạ. Những chất này vô tình thoát ra bên ngoài từ các vụ tai nạn hay đơn thuần là phản ứng hoá học của thực vật.

Infographics liên quan