Trong khi xảy ra sóng thần

  • Thực hiện theo yêu cầu di tản của các cấp có thẩm quyền và thực hiện sơ tán. Mang theo vật nuôi.
  • Di chuyển đến vùng đất cao hơn. Chọn khu vực 100 feet (30 mét) trên mực nước biển hoặc đi xa như 2 dặm (3 km) nội địa, cách xa bờ biển, hoặc bạn có thể đi xa nhất có thể.
  • Tránh xa các bãi biển. Tuyệt đối không bao giờ đi xuống bãi biển để xem sóng thần.
  • Bảo vệ bản thân thay vì tập trung bảo vệ tài sản.
  • Hãy trợ giúp những người khác nếu có thể.