Sự cố mất điện

Các sự cố mất điện khiến các hoạt động sản xuất bị đình trệ, gây ảnh hưởng lớn đến mọi hoạt động của con người và xã hội, gây tổn thất không nhỏ đối với nền kinh tế. Vậy chúng ta cần làm gì khi có sự cố mất nguồn cung cấp năng lượng – mất điện xảy ra?

Infographics liên quan