Động đất

Sự tích tụ của các khối lớp đất đá qua hàng triệu năm tạo nên nền tảng địa chất ổn định. Tuy nhiên, khi dịch chuyển, lớp đất đá này sẽ gây nên sự đổ vỡ địa tầng, hay còn gọi là động đất.

Động đất là một trong những thảm hoạ thiên nhiên gây ra  những thiệt hại lớn về người và của, để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng, vì vậy, việc phòng tránh thảm hoạ này là điều thực sự cần thiết.

Một số khái niệm bạn nên biết:

Aftershock: Dư chấn

Earthquake: Động đất

Epicenter: Tâm chấn

Fault: Vết nứt gãy

Magnitude: Cường độ

Seismic Waves: Sóng địa chấn

02_EARTHQUAKE_CARD-1

Infographics liên quan

Videos liên quan