Phương thức lan truyền

Phát tán vào không khí: Tác nhân sinh học được phát tán vào không khí, tạo thành một màn sương có thể lan ra cả dặm. Nếu con người và động vật hít phải có thể bị bệnh.

Động vật: Một số bệnh lây truyền qua côn trùng và động vật, chẳng hạn như bọ chét, chuột, ruồi, muỗi và gia súc.

Thực phẩm và nước ô nhiễm: Một số sinh vật gây bệnh và các chất độc có thể tồn tại trong thực phẩm và nguồn cung cấp nước. Hầu hết các vi khuẩn có thể bị tiêu diệt và độc tố ngừng hoạt động nhờ vào quá trình đun sôi thức ăn và nước uống. Hầu hết các vi khuẩn đều bị giết ở nước sôi trong khoảng một phút, nhưng một số vi khuẩn khác sẽ cần nhiều thời gian hơn.

Con người sang con người: sự lây lan của một số tác nhân gây bệnh cũng có thể xảy ra. Con người đã và đang trở thành các nguồn lây nhiễm bệnh đậu mùa, dịch hạch, và các vi rút Lassa..