Đe dọa sinh học

Tác nhân sinh học là những sinh vật, virus hoặc các chất độc có thể giết chết hoặc khiến con người trở nên tàn phế, gây hại cho vật nuôi và cây trồng. Những cuộc tấn công sinh học thường được biết đến bằng cách cố ý phát tán mầm bệnh hoặc các chất sinh học khác có khả năng gây bệnh.

Tác nhân sinh học thường được chia thành ba nhóm cơ bản bao gồm: vũ khí vi khuẩn, virus và các chất độc. Hầu hết các tác nhân sinh học rất khó phát triển và bảo quản. Chúng sẽ phân huỷ nhanh chóng khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và các yếu tố môi trường khác, trong khi những yếu tố khác, chẳng hạn như các bào tử bệnh than, có thể sống rất lâu.

Tác nhân sinh học có thể được phân tán vào trong không khí, bằng cách lây nhiễm qua các loài động vật mang bệnh cho con người, gây ô nhiễm thực phẩm và nguồn nước.

Infographics liên quan