Đại dịch

Theo sách dịch tễ học, “đại dịch” là một dịch cúm ảnh hưởng đến nhiều người và lan truyền giữa người với người trên quy mô đa quốc gia và toàn cầu, gây ra tỉ lệ tử vong rất lớn. Do vậy, bạn cần chuẩn bị cho đại dịch cúm ngay từ bây giờ bằng cách nhận thức được tầm quan trọng của những vấn đề có thể xảy ra khi dịch bệnh tràn lan và những gì bạn có thể làm nhằm ngăn ngừa, giảm tác động của đại dịch đối với bạn và gia đình.