Cháy rừng

Thực hành an toàn cháy rừng

 • Liên hệ với cơ quan chức năng liên quan đến cháy rừng ở địa phương, cơ sở y tế, hoặc cơ quan lâm nghiệp để có thêm thông tin và những quy định cụ thể.
 • Đảm bảo rằng xe cứu hoả có thể đến được đến nhà bạn. Đánh dấu rõ ràng tất cả lối xe vào và hiển thị tên, địa chỉ.
 • Báo cáo các nguy hiểm có thể gây ra cháy rừng.
 • Dạy trẻ em về an toàn cháy nổ. Để xa tầm tay của trẻ các thiết bị có thể tạo ra lửa như bật lửa hoặc diêm.
 • Dán số điện thoại cứu hỏa lên những nơi dễ nhìn thấy trong nhà.
 • Lập kế hoạch các tuyến đường thoát hiểm khỏi nhà của bạn – bằng xe hơi hoặc đi bộ.
 • Nói chuyện với những người xung quanh về an toàn cháy rừng, các kế hoạch hỗ trợ lẫn nhau khi có cháy rừng. Chuẩn bị danh sách các kỹ năng liên quan đến y tế hoặc kỹ thuật. Hãy xem xét làm thế nào bạn có thể giúp đỡ những người cần trợ giúp đặc biệt như người già hay người tàn tật, trẻ em.

 Tuân theo luật an toàn cháy rừng tại địa phương

 • Trước khi đốt rác thải trong một khu vực cây cối rậm rạp, chắc chắn rằng bạn thông báo cho chính quyền địa phương.
 • Sử dụng lò đốt tiêu chuẩn có nắp đậy an toàn có lỗ không lớn hơn ¾ inch.
 • Dọn sạch ít nhất 10-feet xung quanh lò trước khi đốt.
 • Có một bình chữa cháy hoặc vòi nước tưới cây khi đốt rác thải.

Infographics liên quan