Trước vụ nổ hạt nhân

  • Chuẩn bị túi sơ cứu, bao gồm: thực phẩm khô, nước, radio chạy bằng pin hoặc bằng tay, đèn pin và pin. Bạn có thể chuẩn bị một túi ở nơi làm việc của bạn và một túi giữ trong xe trong trường hợp xảy ra vụ nổ.
  • Chuẩn bị kế hoạch cho gia đình. Gia đình có thể bị lạc nhau khi thảm họa xảy ra, vì vậy điều quan trọng là làm thế nào các thành viên liên lạc, tìm thấy nhau và những điều cần làm trong trường hợp khẩn cấp.
  • Thống nhất địa điểm gia đình bạn có thể gặp nhau, trong và ngoài khu vực xảy ra vụ nổ.
  • Tìm hiểu hệ thống cảnh báo cộng đồng và kế hoạch sơ tán thảm họa, bao gồm cả các tuyến đường sơ tán.
  • Tìm hiểu từ các cơ quan chức năng về chổ trú ẩn hoặc tự lên cho mình và gia đình các khu vực an toàn để trú ẩn.
  • Nếu sống trong một tòa nhà chung cư hay cao tầng, nói chuyện với người quản lý về nơi an toàn nhất trong tòa nhà để trú ẩn và việc cung cấp chỗ ở cho đến khi an toàn.
  • Đảm bảo nguồn thức ăn dự trữ và vật dụng cần thiết đủ dùng trong hai tuần.

Có hai loại địa điểm trú ẩn: vụ nổ hạt nhân và bụi phóng xạ.

  • Vụ nổ hạt nhân: nơi trú ẩn được xây dựng đặc biệt bảo vệ chống lại áp lực vụ nổ, phóng xạ ban đầu, nhiệt và cháy. Tuy nhiên, ngay cả một nơi trú ẩn vụ nổ không thể chịu được một tác động trực tiếp từ một vụ nổ hạt nhân.
  • Bụi phóng xạ: nơi trú ẩn không cần phải được xây dựng đặc biệt để bảo vệ chống lại bụi phóng xạ, mà có thể bất kỳ là không gian nào, với điều kiện các bức tường và mái phải đủ độ dày để hấp thụ các bức xạ phát ra bởi các hạt bụi phóng xạ.