Bom nguyên tử, vũ khí hạt nhân

Vụ nổ hạt nhân là một vụ nổ có ánh sáng cường độ cao và nhiệt, tạo sóng áp lực gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Chất phóng xạ trên diện rộng có thể gây ô nhiễm không khí, nước, và xung quanh mặt đất trong bán kính nhiều dặm.

Vũ khí hạt nhân có thể bắt nguồn từ tên lửa, các nhóm khủng bố hoặc đơn thuần là các gói hàng. Tất cả thiết bị hạt nhân gây ảnh hưởng chết người khi phát nổ, bao gồm ánh sáng gây loá mắt, nhiệt độ cao ban đầu (bức xạ nhiệt), sau đó là lửa và xung lực có khả năng phá huỷ mọi thứ.

Tuy các mối đe dọa hạt nhân hiện nay đã giảm, nhưng nguy cơ khủng bố bằng vũ khí hạt nhân vẫn còn rất lớn và phương thức và cách thức gây ra các nguy cơ hạt nhân là rất đa dạng.

Sự nguy hiểm từ các tổ chức khủng bố và những phần tử quá khích luôn là vấn đề lớn đối với mỗi quốc gia khi tính mạng của hàng ngàn người đang bị đe doạ. Nếu xuất hiện mối đe dọa của một cuộc tấn công, cư dân sống khu vực có thể được yêu cầu sơ tán hoặc có thể tự quyết định sơ tán đến một khu vực không nằm trong diện khủng bố. Để tránh khỏi bụi phóng xạ, người dân sẽ được yêu cầu tới nơi trú ẩn dưới lòng đất hoặc ở giữa một tòa nhà lớn.