Khu vực hành chính một cửa

Quý Công dân, Tổ chức xin vui lòng bấm số thứ tự tại khu vực A khi làm việc với các đơn vị sau:

 • Vị trí 1, 2, 3, 4: Sở Giao thông Vận tải
 • Vị trí 5, 6, 7: Sở Xây dựng
 • Vị trí 12, 13, 14, 15: Sở Kế hoạch & Đầu tư

Đối với các Sở Ban ngành sau đây, Quý Công dân, Tổ chức liên hệ trực tiếp tại các ô đánh số của từng đơn vị:

 • Vị trí 8: Sở Tài nguyên & Môi trường
 • Vị trí 9: Trung tâm Xúc tiến đầu tư
 • Vị trí 10: Ban quản lý các KCN & CX
 • Vị trí 11: Ban quản lý khu CN cao
 • Vị trí 16: Phòng Cảnh sát HC về TTXH
 • Vị trí 17: Sở Công thương
 • Vị trí 18: Sở NN & PTNT
 • Vị trí 19: Sở Lao động thương binh & Xã hội
 • Vị trí 20: Sở VH, TT & DL
 • Vị trí 21: Sở Giáo Dục & Đào tạo
 • Vị trí 22: Sở Y tế
 • Vị trí 23: Sở Thông tin và Truyền thông
 • Vị trí 24: Sở Khoa học & Công nghệ
 • Vị trí 25: Sở Tư pháp
 • Vị trí 26: Sở Ngoại vụ
 • Vị trí 27: Sở Tài Chính
 • Vị trí 28: Sở Nội vụ
 • Vị trí 29: Thanh tra thành phố
 • Vị trí 30: TT phát triển nguồn nhân lực CLC
 • Vị trí 31: Viện Nghiên cứu PT KT – XH

Ngoài ra, nếu Quý công dân, Tổ chức cần tư vấn vui lòng liên hệ khu vực B.

Sơ đồ khu vực hành chính một cửa:Khu vuc hanh chinh 1 cua

 

Quý khách vui lòng  xem hướng dẫn chi tiết tại đây: