Hệ thống thang máy

–   Hệ thống thang máy trong Tòa nhà Trung Tâm Hành Chính thành phố bao gồm 13 thang với thiết bị được phân loại chức năng theo tầng như sau:

  • Thang số 1, 2, 3: Sử dụng để di chuyển từ B2, B1, 1, 2, 3
  • Thang số 4, 5, 6: Sử dụng để di chuyển lên các tầng B2, B1, 1, 5, 6,…, 18
  • Thang số 7, 8, 9, 10: Sử dụng để di chuyển lên các tầng B2, B1, 1, 18, 19,…, 31
  • Thang số 11, 12, 13: Sử dụng để di chuyển tất cả các tầng từ B2 đến 34

–   Hệ thống được thiết kế với các tính năng ứng cứu hiện đại và tích hợp với các hệ thống khác như hệ thống Báo cháy, chữa cháy để đảm bảo an toàn cho người sử dụng khi có tình huống sự cố xảy ra.

–   Bên trong tất cả các thang đều có hệ thống tay vị và nút bấm hỗ trợ cho người khuyết tật trong việc sử dụng.