Hệ thống IBMS

–   Hệ thống Quản lý tòa nhà thông minh (iBMS) được thiết kế tại Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng sử dụng công nghệ điều khiển tự động hóa Tòa nhà Apogee InsightTM của Siemens với đầy đủ các tính năng: “Điều khiển, Giám sát và Tích hợp với các hệ thống khác”.

–   Các chức năng chính của hệ thống iBMS tòa nhà:

  • Điều khiển giám sát hệ thống Chiller, AHU, OCU, FCU…Đồng thời kết nối tích hợp bậc cao với hệ thống Chiller bằng chuẩn giao thức BACnet. Hệ thống cũng tích hợp và điều khiển hệ VRV của toà nhà.
  • Kết nối tích hợp với hệ thống điều khiển điều hoà thông gió chuẩn giao thức BACNet, OPC, ModBus, Mbus…, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra trong thiết kế để điều khiển hệ thống này.
  • Kết nối các tín hiệu báo động kiểu “điểm – điểm” với hệ thống báo cháy và chữa cháy, thu nhận các thông tin báo động cháy, chữa cháy để phối kết hợp điều khiển các thiết bị trong các hệ thống kỹ thuật khác
  • Điều khiển và giám sát hệ thống bơm nước thải, sinh hoạt…
  • Giám sát và đo đếm hệ thống điện năng
  • Giám sát và đo đếm hệ thống BTU meter
  • Điều khiển và giám sát hệ thống Lighting control