Hệ thống điều hòa thông gió

Hệ thống Điều hòa không khí

  • Tòa nhà được lắp đặt bởi một hệ thống Điều hòa đa dạng và phù hợp với từng khu vực khác nhau. Hệ thống điều hòa trung tâm Chiller được sử dụng cho các khu vực có diện tích rộng ở khối đế từ tầng 3 trở xuống. Khu vực khối tháp từ tầng 4 trở lên được điều hòa bởi hệ thống VRF và hệ thống điều hòa trung tâm giải nhiệt gió ADHU . Ngoài ra, tại một số địa điểm đặc thù trong Tòa nhà có sử dụng loại điều hòa loại 2 mảnh.
  • Việc cung cấp gió tươi cho các khu vực trong Tòa nhà được đảm bảo bởi hệ thống cung cấp gió tươi VU với các miệng gió đến từng khu vực.

Hệ thống Thông gió

  • Hệ thống thông gió của Tòa nhà bao gồm các hệ thống chính: Tăng áp cầu thang, Thông gió vệ sinh và Thông gió cho các bãi đỗ xe. Bên cạnh đó, tại các phòng chức năng thuộc các tầng hầm còn được lắp đặt các quạt hút và cấp khí tươi.
  • Hệ thống tăng áp cầu thang bao gồm 2 trục tăng áp trong cầu thang bộ thoát hiểm được kết nối với hệ thống báo cháy trung tâm.
  • Hệ thống thông gió vệ sinh gồm 2 trục hút mùi các khu vệ sinh tại từng tầng.
  • Hệ thống thông gió bãi đỗ xe được bố trí tại 2 tầng hầm B1, B2 phục vụ cho công tác hút khí thải và cấp gió tươi cho các bãi đỗ xe. Mỗi hệ thống tại mỗi tầng bao gồm 1 quạt cấp gió tươi SF và 2 quạt hút khí thải EF.