Hệ thống Điện

–   Hệ thống Điện trong Tòa nhà được cấp nguồn từ 2 đường dây trung thế với mức độ ưu tiên cao theo tiêu chuẩn của tập đoàn Điện lực Việt Nam nhằm đảm bảo tính ổn định và liên tục trong hoạt động. Điện hạ thế cho toàn bộ hoạt động của Tòa nhà được cung cấp thông qua hệ thống máy biến áp