Hệ thống Công nghệ Thông tin và Truyền thông

–   Hạ tầng hệ thống Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) cho toàn bộ Tòa nhà được thiết kế nhằm đáp ứng được tất cả các dịch vụ CNTT-TT hiện tại và trong tương lai với mạng truyền dẫn lõi bằng cáp quang xuyên suốt.