Hệ thống âm thanh công cộng

–   Hệ thống Âm thanh công cộng của Tòa nhà được thiết kế sử dụng để đáp ứng các yêu cầu như sau:

  • Phát nhạc nền dùng cho các khu vực yêu cầu hoặc dùng để thông báo cho các vị trí cần thiết của Tòa nhà.
  • Khi có tín hiệu báo cháy đưa vào hệ thống thì hệ thống phát ra những tin báo động khẩn cấp