Sơ đồ bố trí Văn phòng

Sơ đồ bố trí văn phòng

Bãi đỗ xe máy
Bãi đỗ ô-tô
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ các Sở,Ban ngành; Văn phòng Ủy ban nhân dân; Đơn vị quản lý tòa nhà (PMC)
Các hội trường và phòng họp
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân; Văn phòng Ủy ban nhân dân
Khu vực sử dụng chung
Sở Kế hoạch Đầu tư
Sở Kế hoạch Đầu tư
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Thanh tra thành phố
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Xây dựng
Sở Xây dựng; Sở Giao thông Vận tải
Sở Giao thông Vận tải
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng
Sở Công Thương
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Sở Giáo dục – Đào tạo
Sở Khoa học – Công nghệ
Sở Y tế
Sở Thông tin – Truyền thông
Sở Ngoại vụ
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ; CLB Cán bộ trẻ
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Viện nghiên cứu và phát triển kinh tế xã hội
Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Ban quản lý Khu công nghiệp và khu chế xuất Đà Nẵng
Ban quản lý khu công nghệ cao
Tầng kỹ thuật
Mini Bar
Vọng cảnh