Khách hàng viếng thăm Tòa nhà vui lòng liên hệ với Đơn vị quản lý Tòa nhà để được giới thiệu, hướng dẫn và hỗ trợ tất cả thông tin cần biết khi viếng thăm Tòa nhà. Quý khách vui lòng giữ trật tự chung, không gây ồn ào sử dụng từ ngữ không lịch sự đảm bảo văn minh nơi công sở và không gây ảnh hưởng đến các đơn vị thường trú tại Tòa nhà. Không có các hành vi có thể gây hư, hỏng các trang thiết bị, kết cấu của Tòa nhà.
Tất cả cán bộ nhân viên và các đơn vị đối tác, nhà thầu (gọi chung là khách hàng thường trú) luôn mang thẻ khi ở trong Toà nhà. Khi vào Tòa nhà, khách hàng thường trú dừng xe đúng địa điểm quy định để các thiết bị và nhân viên bảo vệ thực hiện nhiệm vụ an ninh và an toàn của mình. Các đơn vị làm việc trong Tòa nhà cung cấp thông tin về công chức của đơn vị cho Đơn vị Quản lý để tiến hành cấp thẻ ra vào. Trường hợp công chức nghỉ việc hoặc đi học từ 01 tháng trở lên cần chuyển lại thẻ ra vào cho Ban Quản lý.