Tất cả Tòa nhà mà PMC cung cấp dịch vụ quản lý đều hướng tới một mục đích Khách hàng luôn luôn hài lòng về chất lượng dịch vụ; Chính vì vậy, mỗi thành viên PMC ý thức được điều đó, hành xử, nói và làm một cách tự tin, dân chủ, bình đẳng và công bằng trước mọi thành viên khác, là một công ty trẻ, khát vọng học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm, nhất là kỹ thuật, phục vụ dịch vụ là điều tối quan trọng đối với từng thành viên và cả tập thể PMC. Có khát vọng mới ham học hỏi, tiến bộ và phục vụ khách hàng tốt hơn. PMC vươn tới tầm cao là một trong những thương hiệu có công nghệ chuẩn và hiện đại nhất trong lĩnh vực khai thác và quản lý các Tòa Nhà.
Đạo đức nghề nghiệp là nền tảng cho sự phát triển và là giá trị cốt lõi của PMC. Chúng tôi mong muốn các chuẩn mực đạo đức được áp dụng hàng ngày và phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn với những tiêu chuẩn cao nhất. Chúng tôi luôn áp dụng các chuẩn mực đạo đức trong công việc và phục vụ khách hàng. Đây là tài sản, là niềm tự hào và là sứ mệnh của chúng tôi trong việc phục vụ mỗi khách hàng.