Các số điện thoại cần biết

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CẦN SỰ TRỢ GIÚP ĐẶC BIỆT: Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Bộ phận Lễ tân hoặc yêu cầu qua số điện thoại của đơn vị quản lý toà nhà 0236 3838686 để chúng tôi được phục vụ Quý khách.

Trong trường hợp cần giải đáp thông tin liên quan đến những vấn đề thuộc trách nhiệm của Đơn vị Quản lý toà nhà, Quý khách vui lòng liên hệ các số điện thoại dưới đây để được trợ giúp:

SDT khan cap